Prague Education Center –
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Více než jazyková škola
Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110
Osobní účet
Пражский образовательный Центр

Problém vysoké studijní neúspěšnosti z důvodu nedostatečné úrovně českého jazyka - statistika Masarykovy univerzity

Пражский образовательный Центр

Zahraniční studenti, kteří přijíždějí studovat do České republiky, často čelí vážným problémům spojeným s adaptací v nové zemi a překonáváním jazykové bariéry. 

Nedostatečná znalost českého jazyka může být vážným důvodem k vyloučení ze studia po prvním roce studia. Většina studijních programů vyžaduje znalost jazyka alespoň na úrovni B2, ale mnoho studentů se připravuje pouze na přijímací zkoušky a pak mají potíže, které jim brání v úspěšném studiu na vysokých školách.

Masarykovu univerzitu tvoří 9 fakult s více než 200 katedrami a studium probíhá ve více než 1400 oborech.

(Masarykova univerzita se skládá z 9 fakult s více než 200 katedrami a více než 1400 obory)

Co je příčinou vysokého procenta předčasného ukončení studia zahraničních studentů na českých vysokých školách?

Před zápisem na české vysoké školy musí studenti absolvovat předsezónní kurzy, které obvykle zahrnují i kurzy českého jazyka. Někteří studenti však i po absolvování těchto kurzů mají problém se s jazykovými požadavky vyrovnat. Nedostatečná znalost českého jazyka ztěžuje proces učení a brání studentům v tom, aby se učili a zároveň se zdokonalovali.

To je způsobeno výběrem neefektivních jazykových programů. To vyvolává vážné otázky ohledně kvality vzdělávacího systému a přípravy studentů na vysokoškolské studium.

Každý rok opustí univerzitu více než 50 procent zahraničních studentů.

Podle oficiální klasifikace není úroveň B2 dostatečná pro vysokoškolské studium. Přesto mnoho studijních programů přípravných center nabízí zkoušky na úrovni B2. Ta je dostačující pro přijetí, nikoli však pro studium.

Je důležité poznamenat, že studium na veřejných vysokých školách v České republice je pro studenty bezplatné. Je však nutné mít dostatečnou znalost českého jazyka.

Studenti ve vlaku na Pražský hrad

(Studenti ve vlaku na Pražský hrad)

Statistika zahraničních studentů na Masarykově univerzitě

V roce 2022 se na Masarykovu univerzitu zapsalo 7 213 studentů bakalářského studia. V současné době pokračuje ve studiu 4 548 studentů bakalářského studia. Mezi zapsanými je 1 607 zahraničních studentů.

Ze všech zahraničních studentů tvoří největší podíl Slováci, a to 14,57% z celkového počtu zahraničních studentů. Po Slovácích je nejvíce zahraničních studentů z Ukrajiny, a to 5,42%, třetí největší počet zahraničních studentů tvoří Rusové s 1,21%.

V současné době studuje ještě 1 019 zahraničních studentů.

Tyto statistické údaje o počtu a složení zahraničních studentů studujících na Masarykově univerzitě poskytuje univerzita, což umožňuje přehledné zhodnocení situace.

Pro řešení problému vysokého počtu studentů, kteří zanechávají studia, se studentům doporučuje seriózní příprava na zkoušku na úrovni B2 nebo C1. To umožňuje studentům úspěšně dokončit vysokoškolské studium a vyhnout se vyloučení z důvodu nedostatečné znalosti jazyka.

Specifika profese, složitá terminologie a jazykové bariéry se stávají pro mladou generaci vážným problémem. V důsledku toho je značný počet studentů nucen univerzitu opustit.

Výlet studentů do Drážďan

(Výlet studentů do Drážďan)

Jak zabránit vyloučení z české univerzity?

Aby se předešlo vyloučení z důvodu nedostatečné úrovně češtiny, je třeba věnovat větší pozornost jazykové přípravě a také věnovat pozornost předmětům, které si studenti vybírají.

Mnozí se tak, spoléhajíce na propagační informace jazykových center, hlásí do kurzů s přesvědčením, že po jejich absolvování budou schopni plynule komunikovat v češtině a uspějí ve svém studijním i profesním úsilí. Když však zjistí, že mezi jejich deklarovanou úrovní a skutečnými dovednostmi je rozpor, studenti o tuto možnost přijdou.

Přípravy na zkoušku B2 lze při správném přístupu ke studiu dosáhnout během jednoho semestru.

Studenti musí být vytrvalí, pilní a dychtiví učit se nový jazyk a aktivně využívat všechny dostupné zdroje poskytované institucemi a vzdělávacími centry. Vybírejte si pouze osvědčené kurzy, které jsou akreditované ministerstvem školství a mají oprávnění k pořádání certifikované zkoušky. Věnujte pozornost podmínkám výuky. Vyhnete se tak mnoha obtížím a zefektivníte svůj pobyt v České republice.

Спасибо!
Ok
Спасибо!
Урок был отослан.
А еще у нас есть
онлайн-уроки
Посмотреть!
Na těchto stránkách jsou použity soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.  
Souhlasím!