Prague Education Center –
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Více než jazyková škola
Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110
Osobní účet
Пражский образовательный Центр

Informace o podmínkách konání zkoušky

Пражский образовательный Центр

Státní jazyková zkouška základní 


 Zkouška na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

  • Nejbližší termín konání: 12.05.2023
  • Cena: 3.500,- Kč (V případě, že uchazeč u písemné části neuspěje, bude mu vráceno 500,- Kč)

Přihlásit se může kandidát elektronicky prostřednictvím následujícího formuláře.

Minimální počet kandidátů pro konání zkoušky: 4

Obsah SJZ:

Zkouška je zaměřena na základní témata denního života v České republice. Zkouškou má uchazeč prokázat schopnost porozumět mluvenému i písemnému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole. Je vyžadována znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek,

Písemná část zkoušky:

V písemné části zkoušky se u kandidáta ověřuje

  • Stupeň porozumění čtenému cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 700–1000 slov a celkové délce 55 až 60 minut
  • Dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov a celkové délce 85 minut
  • Stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35–40 minut
  • Schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce alespoň 55 minut.

Pro vypracování písemné části zkoušky je stanovena doba 4 hodin.

Při ověřování dovedností uvedených pod písmeny a) a b) lze používat slovník pouze v knižní podobě.

Ústní část zkoušky:

Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 5 pracovních dní po úspěšně zvládnuté písemné části zkoušky, trvá 15–20 minut, se u kandidáta ověřuje

  • Schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života
  • Dovednost plynně hovořit o daných tématech

U obou částí zkoušky se vyžaduje schopnost umět se vyjadřovat v rámci těchto tematických okruhů: rodina, společenský styk, bydlení, město, ve kterém žijeme, práce a zaměstnání, volný čas a jeho organizace, příroda, ekologické problémy, cestování, oblékání, péče o zdraví, umění, věda a technika, vzdělávání, ČR (základní geografické údaje, nejnavštěvovanější místa, svátky a nejznámější zvyky, významné osobnosti, kulturní život).

Uchazeči, který u ústní zkoušky nevyhověl, může být povoleno opakování ústní části zkoušky, jestliže část písemná byla klasifikována výborně nebo velmi dobře. Opakování ústní části zkoušky je možné v nejbližším termínu konání základní státní jazykové zkoušky, jestliže uchazeč o opakování písemně požádá. Poplatek za opakování ústní části zkoušky je 500,- Kč.

INFORMAČNÍ A REGISTRAČNÍ ODDĚLENÍ: 

Telefon: (+420) 222 511 155,

Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110

E-mail: info@pec.cz

Спасибо!
Ok
Спасибо!
Урок был отослан.
А еще у нас есть
онлайн-уроки
Посмотреть!
Na těchto stránkách jsou použity soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.  
Souhlasím!