Prague Education Center –
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Více než jazyková škola
Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110
Osobní účet
Пражский образовательный Центр

Propouštění studentů z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka z Vysokého učení technického v Brně

Пражский образовательный Центр

Problém nedostatečné znalosti českého jazyka u zahraničních studentů studujících na českých vysokých školách je závažný a aktuální. Vysoké procento studentů, kteří ukončí studium po prvním roce, ukazuje na nutnost přijmout opatření, která by těmto výsledkům zabránila. Zamysleme se nad důvody, proč toto procento neúprosně roste.

Propouštění studentů z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka z Vysokého učení technického v Brně - 1

Proč zahraniční studenti opouštějí české vysoké školy po prvním studiu?

Takové potíže mají studenti, kteří si zvolili neefektivní jazykové programy. To vyvolává vážné otázky ohledně kvality celého vzdělávacího systému a přípravy studentů na vysokoškolské studium.

Programy jazykových škol musí zahrnovat minimálně 420 akademických hodin stanovených ministerstvem školství pro zahraniční studenty.

Uchazeči, kteří přicházejí do České republiky, mohou mít základní znalosti, ne vždy však dostatečné pro úspěšné studium na odpovídající úrovni. Někteří studenti se navíc potýkají s kulturními a sociálními překážkami, které jim znesnadňují adaptaci a výuku češtiny.

Například po 140 hodinách studia dosáhnou studenti úrovně A1. Minimální úroveň znalosti jazyka. Student se dokáže představit, v kostce povědět o svých koníčcích, zájmech, práci a rodině.

280 hodin - úroveň A2. Studenti se začínají adaptovat na učebnice a vizualizovat česká slova.

Po 420 hodinách výuky je dosaženo úrovně B1 a další hodiny jsou zaměřeny na dosažení úrovně B2 nebo C1 a odborné terminologie.

Cílem výuky je, aby studenti dosáhli úrovně B2/C1 českého jazyka podle evropské klasifikace (CEFR).

Jazykové školy nejčastěji prodávají zahraničním studentům kurzy se 420 akademickými hodinami jako kurzy na úrovni B2, ve skutečnosti však jejich znalosti stačí pouze na složení zkoušky a přijímacího testu.

Připravit se na zkoušku na úrovni B2 za jeden semestr je zcela reálné. Na konci prosince již studenti úroveň B1/B2.

Delší a kvalitnější výuka může výrazně zlepšit výsledky studentů v prvním ročníku a snížit riziko vyloučení. Takové programy umožňují nejen naučit se český jazyk, ale také seznámit se s kulturou a zvláštnostmi českého vzdělávacího systému.

Propouštění studentů z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka z Vysokého učení technického v Brně - 2

Statistika odchodu studentů z Vysokého učení technického v Brně

Problém předčasného ukončení studia z důvodu nízké úrovně českého jazyka je každoročně závažný. Statistiky ukazují, že VUT v Brně v akademickém roce 2022/2023 vyloučilo více než 50 % studentů, a to již po prvním semestru.

Studenti se nemohou udržet v prvním ročníku kvůli nedostatečné znalosti jazyka. České vysoké školy nejsou ochotny čekat, až student jazyk řádně zvládne, protože na něco takového měly čas a jazykovou školu. Specifika profese, složitá terminologie a jazyková bariéra se však stávají vážnou výzvou. Výsledkem je, že značná část studentů je nucena kvůli jazykovým obtížím z univerzity odejít, a to i přes veškerou motivaci a touhu získat kvalitní vzdělání.

Dalším důležitým faktorem je, že studenti, spoléhající na propagační informace jazykových center, se přihlašují do kurzů s přesvědčením, že po jejich absolvování budou schopni plynule komunikovat v češtině a uspějí ve svém studijním i profesním úsilí. Když však zjistí, že mezi deklarovanou úrovní a jejich skutečnými dovednostmi je rozpor, studenti se o tuto možnost připraví.

Propouštění studentů z důvodu nedostatečné znalosti českého jazyka z Vysokého učení technického v Brně - 3

Na základě formální žádosti poskytla Technická univerzita následující informace:

1. Počet všech studentů, kteří zahájili studium v akademickém roce 2022/2023 (tj. k 1. 9. 2022 nebo 1. 10. 2022) - do prvního ročníku bakalářského studia na vaší univerzitě nastoupilo 4 940 studentů.

Úspěšně ukončili první ročník a zapsali se do druhého ročníku studia v akademickém roce 2023/2024: 2 901 studentů.

2. Počet zahraničních studentů zapsaných v akademickém roce 2022/2023 (tj. k 1. 9. 2022 nebo 1. 10. 2022) - první ročník bakalářských programů na vaší univerzitě zahájilo 1 431 zahraničních studentů.

3 země s nejvyšším podílem tohoto zastoupení, ze kterých zahraniční studenti v uvedeném akademickém roce přijeli:

  • Slovensko 713 (49,8 %)
  • Ruská federace 268 (18,7 %)
  • Ukrajina 267 (18,6 procenta)

Informace o počtu cizinců, kteří úspěšně ukončili první ročník studia a byli zapsáni do druhého ročníku studia v akademickém roce 2023/2024:

  • Slovensko 476
  • Ukrajina 118
  • Ruská federace 117

Oficiální odpověď je k dispozici na tomto odkazu.

Problému předčasného ukončení studia z důvodu nízké úrovně českého jazyka je třeba věnovat vážnou pozornost. Před zahájením kurzu je důležité sledovat a ověřovat účinnost jazykové přípravy. Vybírejte si pouze prověřené kurzy, které jsou akreditovány ministerstvem školství a mají právo konat certifikovanou zkoušku. Věnujte pozornost časovému rozvržení výuky. Vyhnete se tak mnoha potížím a zefektivníte svůj pobyt v České republice.

Спасибо!
Ok
Спасибо!
Урок был отослан.
А еще у нас есть
онлайн-уроки
Посмотреть!
Na těchto stránkách jsou použity soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.  
Souhlasím!