Prague Education Center –
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Více než jazyková škola
Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110
Osobní účet
Пражский образовательный Центр

Pokles studijních výsledků zahraničních studentů na českých vysokých školách

Pokles studijních výsledků zahraničních studentů na českých vysokých školách - 1

Již několik posledních sezón je patrný závažný trend poklesu výsledků zahraničních studentů na českých vysokých školách. Na některých vysokých školách klesá až 70% studentů již v prvním ročníku.

Průměrná míra propadu je 35%. Nejvíce alarmující propadovost pro rok 2021 je na České zemědělské univerzitě - tolik oblíbené u velkého počtu zahraničních studentů z východního bloku.

Prvním důvodem je pokles úrovně češtiny u zahraničních studentů, což zase může být způsobeno zvláštnostmi migrační politiky České republiky. Velký počet nultých ročníků je organizován tak, že zvoucí organizace, tj. vysoká škola, nevykonává se studenty žádnou vzdělávací činnost a v případě kurzů je organizována třetí stranou - partnerskou organizací. Tímto způsobem je z organizace, která vzdělávání provádí, sejmuta část odpovědnosti, což vede k horším výsledkům.

Za nejmladší, ale jednu z nejperspektivnějších vysokých škol v České republice je považována Univerzita Tomáše Bati. Studium na ní je považováno za ideální základnu pro cizince pro tvorbu a rozvoj jejich budoucí profese. Po prvním semestru je však velké procento vyloučeno pro neplnění studentských povinností. Podle údajů za akademický rok 2022-2023 bylo vyloučeno 13,98% cizinců.

Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta vyloučila 32,77% zahraničních studentů po prvním semestru studia pro neplnění studijních povinností.

Na některých vysokých školách klesá počet zahraničních studentů až o 70% studentů již po prvním semestru studia.

Po prvním semestru je však velké procento zahraničních studentů vyloučeno pro neplnění studentských povinností

Na VŠ Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií je alarmující, že významné procento zahraničních studentů je vyloučeno po prvním semestru. Podle statistik dosáhla v akademickém roce 2022-2023 míra předčasného ukončení studia zahraničních studentů 31,60 procenta.

Na Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta podle statistik dosáhla v akademickém roce 22,22% 

Podle údajů za akademický rok 2022-2023 bylo za tento rok vylooučeno 17,97% cizinců.

Podle údajů VŠE bylo po ukončení prvního ročníku školního roku 2021/2022 vyloučeno 24,24% zahraničních studentů. 

Vysoké učení technické v Brně vyloučilo cca 17,97% cizinců, z toho 19,19% zahraničních studentů z Kazachstánu.

České vysoké učení technické je výbornou volbou, pokud chcete získat technické vzdělání v zahraničí. Národní hodnocení technické univerzity mezi ostatními vysokoškolskými institucemi v tomto oboru je velmi vysoké. Nastoupit na tento obor není příliš obtížné. Jediným požadavkem je vysoká úroveň znalosti českého jazyka. Podle údajů za akademický rok 2022-2023 bylo vyřazeno 17,97% cizinců.

Zdroje:

  1. Odpověď ČZU ze dne 19.01.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., PDF.
  2. Odpověď FHS UK ze dne 09.05.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,PDF.
  3. Odpověď ČVUT ze dne 09.01.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., PDF.
  4. Odpověď VŠE ze dne 17.01.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., PDF.
  5. Odpověď UK MFF ze dne 10.05.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,PDF.
  6. Odpověď UK PF ze dne 19.05.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,PDF.
  7. Odpověď UTB ze dne 11.05.2023 na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,PDF.
 
Datum: 27.10.2023
Спасибо!
Ok
Спасибо!
Урок был отослан.
А еще у нас есть
онлайн-уроки
Посмотреть!
Na těchto stránkách jsou použity soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.  
Souhlasím!