Prague Education Center –
jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Více než jazyková škola
Viber/WhatsApp/Telegram: +420 777 077 110
Osobní účet
Пражский образовательный Центр

Zahraniční studenti na Veterinární univerzitě Brno: statistika přijatých a úspěšně ukončených studií

Пражский образовательный Центр

Pro zahraniční studenty, kteří chtějí studovat na lékařské fakultě v České republice, je důležitá nejen vysoká jazyková úroveň, ale také kvalitní příprava na studium. Jazykové kurzy speciálně upravené pro budoucí zdravotníky mohou výrazně zlepšit jejich úroveň přípravy a zvýšit jejich šance na úspěšné dokončení studia. Statistiky Veterinární a farmaceutické univerzity však jasně ukazují, že ne všichni studenti si vedou dobře.

Studenti PEC se mohou kdykoli obrátit na své mentory, kteří jsou připraveni kdykoli poskytnout podporu a pomoc.

(Studenti PEC se mohou kdykoli obrátit na své mentory, kteří jsou připraveni kdykoli poskytnout podporu a pomoc)

Proč zahraniční studenti opouštějí českou univerzitu dříve než v prvním roce studia?

Jedním z hlavních důvodů, proč zahraniční studenti opouštějí univerzitu, je nedostatečná znalost českého jazyka. Potíže s jazykem mohou vést k tomu, že studenti nejsou schopni se řádně zapojit do výuky a úspěšně dokončit zadané úkoly. Nedostatečné pochopení významu výuky jazyka v přípravných kurzech může také vést k nedostatečné motivaci studentů.

Výzkumy však ukazují, že jednou z hlavních příčin odchodu zahraničních studentů z českých vysokých škol je nízká kvalita jazykových programů. Některé kurzy mohou být neefektivní nebo nemusí odpovídat potřebám studentů, což brzdí proces učení a vede k vysoké míře předčasného ukončení studia.

Nejvyšší požadavky na češtinu pro zahraniční uchazeče mají lékařské fakulty. Standardní úroveň češtiny pro vstup na vysokou školu v České republice je B2, ale lékařské fakulty vyžadují úroveň C1 nebo vyšší.

Čeština je klasifikována podle standardů Evropské unie (CEFR - Společný evropský referenční rámec). Podle tohoto klasifikačního systému se úrovně češtiny dělí na tři hlavní úrovně (A, B, C) a šest dílčích úrovní (A1, A2, B1, B2, C1, C2).

Jednou z možností, jak tento problém řešit, je připravit studenty hlouběji a seriózněji na zkoušky na úrovni C1. Například Pražské vzdělávací centrum vyvinulo vlastní metodu výuky češtiny, která se za 19 let své existence osvědčila. Studenti, kteří se touto metodou řídí, dosahují na konci prvního semestru úrovně B2 a u maturity úrovně C1 a jsou připraveni úspěšně dokončit vysokoškolské studium.

Statistika propadnutí zahraničních studentů z Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Brně

Studenti pražského vzdělávacího centra se nejen učí jazyk, ale také se účastní aktivit.

(Studenti pražského vzdělávacího centra se nejen učí jazyk, ale také se účastní aktivit)

Podle statistik nastoupilo v akademickém roce 2022/2023 do prvního ročníku studia na univerzitě 248 studentů, z nichž 166 úspěšně ukončilo první ročník a nastoupilo do druhého ročníku. Počet zahraničních studentů zapsaných do prvního ročníku v uvedeném akademickém roce byl 44, z nichž 29 úspěšně ukončilo první ročník.

Dále byly uvedeny 3 země s nejvyšší mírou předčasného ukončení studia:

  • Slovensko
  • Rusko
  • Ukrajina

Oficiální odpověď naleznete na tomto odkazu

Více než 40 % zahraničních studentů nezvládá studijní zátěž a zanechává studia, což je pro školství závažný problém. Tento problém často souvisí s nedostatečnou znalostí češtiny, která je hlavním vyučovacím jazykem na univerzitě.

Problému předčasného ukončení studia v důsledku nízké úrovně češtiny je třeba věnovat vážnou pozornost. Před nástupem do kurzu je důležité sledovat a ujistit se, že jazyková příprava je efektivní. Vybírejte si pouze osvědčené kurzy, které jsou akreditovány ministerstvem školství a mají právo konat certifikovanou zkoušku. Věnujte pozornost načasování výuky. Vyhnete se tak mnoha potížím a zefektivníte svůj pobyt v České republice.

Спасибо!
Ok
Спасибо!
Урок был отослан.
А еще у нас есть
онлайн-уроки
Посмотреть!
Na těchto stránkách jsou použity soubory cookie. Využíváním tohoto webu s jejich používáním souhlasíte.  
Souhlasím!